logo
Fondul social european

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  • Home>
  • Despre proiect

Despre Proiect

Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea calităţii managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadru Naţonal al Calificărilor din Învăţământul Superior

Proiectul propus atinge doua directii strategice: implementarea Cadrului National al Calificarilor din Invatamantul Superior (CNCIS) la nivelul programelor academice oferite de principalele universitati economice din Romania, respectiv realizarea unui Sistem Informatic de Management al Informatiilor, ce va permite realizarea mult mai facila a activitatilor colaborative curente dintre acestea, atat in ceea ce priveste realizarea programelor academice, cat si a activitatilor de conducere, prin implementarea unui sistem complex si modern de management al documentelor universitare si crearea cadrului pentru realizarea de transferuri online de informatii academice intre universitatile participante.

Mai mult...