logo
Fondul social european

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  • Home>
  • Echipa de proiect

Echipa de management a proiectului POSDRU/86/1.2/S/58160- „Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte pentru imbunatatirea managementului universitatilor economice, in contextul noului Cadru National al Calificarilor din Invatamantul Superior”(SIMCE)":Prof.univ.dr. Pavel NASTASE - Manager de proiect
Prof.univ.dr. Ion Gh. ROSCA - Responsabil Stiintific
Lect.univ.dr. Mihai ORZAN - Responsabil TIC
Doina ILIE - Responsabil financiarSimona PLESEA - Consilier juridic