logo
Fondul social european

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiectivele proiectului


Proiectul propus are 2 obiective strategice principale:


I. Sprijinirea implementarii Cadrului National al Calificarilor din Invatamantul Superior (CNCIS) la nivelul programelor academice oferite de principalele universitati economice din Romania
II. Îmbunătăţirea managementului universitar în facultăţile din domeniul economic prin implementarea unui sistem de management al informatiilor si cunostintelor universitare, care va include trei componente majore:

  • - un Sistem Integrat pentru Managementul Informatiilor universitare (S.I.M.I.).
  • - un Sistem Integrat pentru Managementul Cunostintelor universitare (S.I.M.C.).
  • - o platforma colaborativa dedicată interschimbului de cunostinte academice între universitatile partenere.


Obiective operationale ale proiectului:

  • - Identificarea nevoilor specifice ale grupului tinta, a problemelor si solutiilor privind atingerea obiectivului general al proiectului si armonizarea sa cu nevoile pietei fortei de munca prin cercetari complexe;
  • - Cercetarea celor mai bune practici, la nivel european, in ceea ce priveste procesele de restructurare, organizare si imbunatatire a sistemului de invatamint superior economic in scopul cresterii calitatii si relevantei acestuia pe piata fortei de munca;
  • - Imbunatatirea managementului universitar economic prin implementarea unui sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte si a unei platforme virtuale inovative dedicata transparentei si colaborarii interuniversitare;
  • - Imbunatatirea programelor academice de licenta si masterat in domeniul economic, in contextul sistemului de credite european (ECTS) si in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamintul Superior (CNCIS);

Pentru indeplinirea eficienta a obiectivelor proiectului vor fi realizate studii si cercetari, care vor permite membrilor proiectului sa identifice in mod exact problemele cu care se confrunta membrii grupurilor tinta, ca si cele mai bune practici la nivel european in activitatile ce tin de domeniile proiectului.


Studiile si cercetarile vor presupune:

  • - studii calitative (de tip focus grup, interviu in profunzime, brainstorming si studii de utilitate) si cantitative (sondaje si observari) asupra membrilor grupurilor tinta (studenti, angajatori, cadre didactice din invatamantul superior economic, persoane cu functii de conducere in universitati cu profil economic, membri ai comisiilor de acreditare si evaluare a calitatii in invatamantul superior, persoane implicate in dezvoltarea si managementul calificarilor si CNCIS in domeniul economic).
  • - Realizarea de studii de tip cantitativ pentru identificarea nevoilor pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere cu privire la competentele si calificarile necesare absolventilor programelor din ciclurile de licenta si de master, pe domenii si subdomenii economice
  • - Studiul celor mai bune practici, la nivel european, in ceea ce priveste procesele de restructurare si imbunatatire a sistemului de invatamant superior in scopul cresterii calitatii si relevantei acestuia pe piata muncii.