logo
Fondul social european

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Rezultatele proiectului

Grupul ţintă

pic

Proiectul va fi implementat în 5 universităţi economice de stat şi va beneficia de asistenţă ACPART pentru implementarea CNCIS, ca şi de asistenţă şi expertiză în domeniu a Facultăţii Economice a Universităţii din Amsterdam. Prin proiect se va oferi asistenţă (cursuri, ghiduri suport şi un sistem expert online) în implementarea CNCIS pentru 22 de universităţi din România, totalizând peste 200 de programe de licenţă şi masterat din domeniul economic, va oferi suport şi asistenţă directă pentru aproximativ 500 de persoane implicate în managementul academic şi în strategiile de dezvoltare universitară din universităţile partenere şi va permite îmbunătăţirea cunoştinţelor economice pentru peste 4000 de studenţi.